Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom


DORADZTWO

Systemy zarządzania antykorupcyjnego, organizacyjne, kadrowe i techniczne
środki zapobiegające 


SZKOLENIA

Dedykowane szkolenia antykorupcyjne
dla pracowników
sektora publicznego i prywatnego


AUDYTY

Procedury i środki antykorupcyjnce
oraz  weryfikacja przypadków
i analiza podejrzeń działań korupcyjnych

OUTSOURCING

Pakiet usług długoterminowego
doradztwa w zakresie utrzymywania
i doskonalenia skutecznego systemu antykorupcyjnego oraz środków i procedur

WHISTLEBLOWING
IT SYSTEM

Wdrażanie dedykowanego systemu
dla sygnalistów firmy e-nform
Przygotowywanie procedur zgłaszania 
i reagowania (wewnętrznych dochodzeń)

^

Usługi doradcze - systemy i środki antykorupcyjne

Przygotowanie  do wdrożenia i certyfikacji wg normy ISO 37001:2016
Tworzenie skutecznych środków antykorupcyjnych i odpowiednich procedur
Analiza ryzyka korupcji w organizacji oraz tworzenie zaleceń dalszych działań
Przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i korupcji
Przygotowywanie podmiotów pod kątem wymogów ustawy o jawności życia publicznego
Przygotowywanie i wdrażania procedur AML
Szkolenia z technik audytu śledczego

Prowadzenie szkoleń o przeciwdziałaniu korupcji


Postawy wobec korupcji - najczęstsze ryzyka 
Szkolenia antykorupcyjne dla podmiotów publicznych i prywatnych
Kontakty z organami ścigania, obowiązki i zasady postepowania
Ryzyka następstw czynów korupcyjnych w organizacji i odpowiedzialność
Przygotowywanie do wdrożenia systemów compliance i zarządzania antykorupcyjnego
Wymogi sytemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016
Zalety i prakyczne wskazówki budowy i stosowania systemów whistlblowingowych
Zalecenia systemu compliance wg normy ISO 19600:2014
Wewnętrze procedury antykorupcyjne

Przeprowadzanie audytów sprawdzających

Sprawdzenie skuteczności wprowadzonych środków antykorupcyjnych
Weryfikacja wymogów i zaleceń norm ISO 37001:2016 i 19600:2014
Weryfikacja informacji dotyczących ryzyk lub podejrzeń korupcji

Usługa outsourcing

Stałe szkolenia dla pracowników (i nowych pracowników) 
Doradztwo w zakresie rozpoznawania korupcji 
Stała identyfikacja obszarów ryzyka i ocena
Ocena zgłoszeń od sygnalistów dotycząca ryzyk korupcyjnych 
Ocena ryzyka ew. konsekwencji dla firmy 
 Utrzymanie systemu zarządzania antykorupcyjnego

Wdrożenie systemu dla sygnalistów

Wdrażanie dedykowanego systemu IT (firmy   e-nform
Szkolenia dla pracowników w zakresie zgłoszeń i obsługi 
Przygotowanie procedur zgłaszania 
Procedury postepowania i wyjaśniania zgłoszeń
Wsparcie w zakresie utrzymania systemu

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓWKorupcji nie sposób w pełni zwalczyć
Można jednak skutecznie jej zapobiegać poprzez stosowanie odpowiednich środków oraz działania edukacyjne

Cykl szkoleń antykorupcyjnych
Korupcja w sektorze prywatnym - jak rozpoznać

Cykl kilku warsztatów i szkoleń dla pracowników firm prywatnych w zakresie ryzyk korupcyjnych i sposobów ich unikania

Trening down-raids

Praktyczna symulacja działań organów ścigania w ramach jednej z procedur i czynności prowadzonych przez organ

Poradnik dla podmiotów w zakresie skutecznego wdrożenia systemu whistleblowing

Opracowanie poradnika opisującego przygotowanie, sposób wdrożenia i utrzymanie systemu zgłaszania nieprawidłwości w firmie/urzędzie

Cykl szkoleń w zakresie ryzyk korupcyjnych przy zamówieniach publicznych

Szkolenie skierowane zarówno do przedstawicieli zamawiającego jak i wykonawcy w ramach przetargu publicznego

Szkolenie w zakresie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Szkolenie dotyczące zmian w przepisach dot.  odpowiedzialności firm za czyny popełnione przez przacowników oraz sposobu zachowania należytej starannności pozwalającej na jej unikniecie jej

ISO 37001

 2-dniowe szkolenie dla podmiou publicznego przygotowującego się do wdrożenia systemu zarządzania antykorupyjnego
wg normy ISO 37001:2016

SYGNALIŚCI

Wdrażanie i szkolenie pracowników w związku
z uruchomieniem systemu anonimowego i poufnego zgłaszania nieprawidłowości oraz nowych pomysłów  (system dla sygnalistów)

ETYKA I DYLEMATY ETYCZNE

Przygotowanie - wspólnie z zespołem - programu i materiałów dydaktycznych z zakresu etyki oraz dylematów etycznych dla pracacowników
służby cywilnej

KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA

Warsztat z zakresu kompetencji i uprawnień procesowych organów ścigania oraz procedur działania w przypadku podjęcia takich działań
przez te organy

ZAGROŻENIA KORUPCJĄ

Szkolenie dla słuchaczy podyplomowych studiów prawa antykorupcyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN z zakresu zagrożeń korupcją w sektorze publicznym i prywatnym

USTAWA O JAWNOŚCI

Warsztaty z zakresu wymogów projektu ustawy
o jawności życia publicznego oraz dobrych praktyk stosowania organizacyjnych, kadrowych i techncznych środków antykorupcyjnych
Copyright ©2017 Compliance Business Administration Krzysztof Krak, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem